Vítejte Obec Hroubovice   Click to listen highlighted text! Vítejte Obec Hroubovice
Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Výroční zprávy

Výroční zprávy o poskytování informací podle §18 zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2020 o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 shora uvedeného zákona zveřejňuje obec Hroubovice jako povinný subjekt výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., za období od 1. ledna 2020 do 31. 12. 2020.
Výroční zpráva obsahuje následující údaje:
a)  počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
b)  počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,
f)  další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
Zveřejňování informací odborů bylo prováděno s využitím úřední desky i prostřednictvím webové stránky obce Hroubovice (www.hroubovice.cz).

K jednotlivým bodům:
a) počet podaných žádostí: Za sledované období roku 2020 nebyla na Obecní úřad Hroubovice podána žádná žádost o poskytnutí informace.
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu: Nebyl vynesen žádný rozsudek ve věci.
d) výčet poskytnutých licencí: Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
e) počet stížností podle § 16a: Nebyla podána žádná stížnost.
f) další informace vztahujících se k uplatňování tohoto zákona: Nebyla požadována žádná další informace.

V Hroubovicích dne 05. 01. 2021
Marcel Samek
Starosta OÚ Hroubovice


Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 shora uvedeného zákona zveřejňuje obec Hroubovice jako povinný subjekt výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., za období od 1. ledna 2019 do 31. 12. 2019.
Výroční zpráva obsahuje následující údaje:
a)  počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
b)  počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,
f)  další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
Zveřejňování informací odborů bylo prováděno s využitím úřední desky i prostřednictvím webové stránky obce Hroubovice (www.hroubovice.cz).

K jednotlivým bodům:
a) počet podaných žádostí: Za sledované období roku 2019 nebyla na Obecní úřad Hroubovice podána žádná žádost o poskytnutí informace.
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu: Nebyl vynesen žádný rozsudek ve věci.
d) výčet poskytnutých licencí: Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
e) počet stížností podle § 16a: Nebyla podána žádná stížnost.
f) další informace vztahujících se k uplatňování tohoto zákona: Nebyla požadována žádná další informace.

V Hroubovicích dne 05. 01. 2020
Marcel Samek
Starosta OÚ Hroubovice


Výroční zprávy o poskytování informací podle §18 zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2018 o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 shora uvedeného zákona zveřejňuje obec Hroubovice jako povinný subjekt výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., za období od 1. ledna 2018 do 31. 12. 2018.
Výroční zpráva obsahuje následující údaje:
a)  počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
b)  počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,
f)  další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
Zveřejňování informací odborů bylo prováděno s využitím úřední desky i prostřednictvím webové stránky obce Hroubovice (www.hroubovice.cz).

K jednotlivým bodům:
a) počet podaných žádostí: Za sledované období roku 2018 byla na Obecní úřad Hroubovice podána jedna žádost o poskytnutí informace.
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu: Nebyl vynesen žádný rozsudek ve věci.
d) výčet poskytnutých licencí: Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
e) počet stížností podle § 16a: Nebyla podána žádná stížnost.
f) další informace vztahujících se k uplatňování tohoto zákona: Nebyla požadována žádná další informace.

V Hroubovicích dne 4. 1. 2019
Marcel Samek
Starosta OÚ Hroubovice


Výroční zprávy o poskytování informací podle §18 zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2017 o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 shora uvedeného zákona zveřejňuje obec Hroubovice jako povinný subjekt výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., za období od 1. ledna 2017 do 31. 12. 2017.
Výroční zpráva obsahuje následující údaje:
a)  počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
b)  počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,
f)  další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
Zveřejňování informací odborů bylo prováděno s využitím úřední desky i prostřednictvím webové stránky obce Hroubovice (www.hroubovice.cz).

K jednotlivým bodům:
a) počet podaných žádostí: Za sledované období roku 2017 nebyla na Obecní úřad Hroubovice podána žádná žádost o poskytnutí informace.
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu: Nebyl vynesen žádný rozsudek ve věci.
d) výčet poskytnutých licencí: Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
e) počet stížností podle § 16a: Nebyla podána žádná stížnost.
f) další informace vztahujících se k uplatňování tohoto zákona: Nebyla požadována žádná další informace.

V Hroubovicích dne 10. 2. 2018
Marcel Samek
Starosta OÚ Hroubovice


Výroční zpráva za rok 2016 o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 shora uvedeného zákona zveřejňuje obec Hroubovice jako povinný subjekt výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., za období od 1. ledna 2016 do 31. 12. 2016.
Výroční zpráva obsahuje následující údaje:
a)  počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
b)  počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,
f)  další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
Zveřejňování informací odborů bylo prováděno s využitím úřední desky i prostřednictvím webové stránky obce Hroubovice (www.hroubovice.cz).

K jednotlivým bodům:
a) počet podaných žádostí: Za sledované období roku 2016 nebyla na Obecní úřad Hroubovice podána žádná žádost o poskytnutí informace.
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu: Nebyl vynesen žádný rozsudek ve věci.
d) výčet poskytnutých licencí: Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
e) počet stížností podle § 16a: Nebyla podána žádná stížnost.
f) další informace vztahujících se k uplatňování tohoto zákona: Nebyla požadována žádná další informace.

V Hroubovicích dne 15. 2. 2017
Marcel Samek
Starosta OÚ Hroubovice


Výroční zpráva za rok 2015 o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 shora uvedeného zákona zveřejňuje obec Hroubovice jako povinný subjekt výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., za období od 1. ledna 2015 do 31. 12. 2015.
Výroční zpráva obsahuje následující údaje:
a)  počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
b)  počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,
f)  další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
Zveřejňování informací odborů bylo prováděno s využitím úřední desky i prostřednictvím webové stránky obce Hroubovice (www.hroubovice.cz).

K jednotlivým bodům:
a) počet podaných žádostí: Za sledované období roku 2015 nebyla na Obecní úřad Hroubovice podána žádná žádost o poskytnutí informace.
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu: Nebyl vynesen žádný rozsudek ve věci.
d) výčet poskytnutých licencí: Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
e) počet stížností podle § 16a: Nebyla podána žádná stížnost.
f) další informace vztahujících se k uplatňování tohoto zákona: Nebyla požadována žádná další informace.

V Hroubovicích dne 28. 2. 2016
Marcel Samek
Starosta OÚ Hroubovice


Výroční zprávy o poskytování informací podle §18 zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2014 o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 shora uvedeného zákona zveřejňuje obec Hroubovice jako povinný subjekt výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., za období od 1. ledna 2014 do 31. 12. 2014.
Výroční zpráva obsahuje následující údaje:
a)  počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
b)  počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,
f)  další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
Zveřejňování informací odborů bylo prováděno s využitím úřední desky i prostřednictvím webové stránky obce Hroubovice (www.hroubovice.cz).

K jednotlivým bodům:
a) počet podaných žádostí: Za sledované období roku 2014 nebyla na Obecní úřad Hroubovice podána žádná žádost o poskytnutí informace.
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu: Nebyl vynesen žádný rozsudek ve věci.
d) výčet poskytnutých licencí: Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
e) počet stížností podle § 16a: Nebyla podána žádná stížnost.
f) další informace vztahujících se k uplatňování tohoto zákona: Nebyla požadována žádná další informace.

V Hroubovicích dne 25. 2. 2015
Marcel Samek
Starosta obce Hroubovice

Click to listen highlighted text!