Vítejte Obec Hroubovice   Click to listen highlighted text! Vítejte Obec Hroubovice
Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Štítek: czech point

Czech point

Co je Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který elektronickou cestou umožní žadatelovi na počkání získat ověřené výpisy z několika evidencí na jednom kontaktním místě – v našem případě v budově Obecního úřadu Hroubovice.
V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:

Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:

Rejstříku trestů
Výpis z registru řidičů

Další služby:

Přijetí podání podle živnostenského zákona
Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Žádost o zřízení datové schránky

Kde a kdy žádat o výpis

Obecní úřad Hroubovice, Hroubovice 51, 538 54 Luže, tel.: 774 427 174
Výpis z Katastru nemovitostí a ostatní výpisy získáte v kanceláři starosty obce.

Žádat lze v pracovní době úřadu.

Jaké doklady je třeba doložit

U výpisu z veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele.
Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku:
Obchodní rejstřík – IČ subjektu
Živnostenský rejstřík – IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí – Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Pro vydání ověřeného výpisu z neveřejných evidencí

Rejstříku trestů je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas.

Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Výpis z registru řidičů

při žádosti o výpis řidiči předloží doklad totožnosti a řidičský průkaz.

Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
Na základě novely živnostenského zákona lze veškerá podání obecním živnostenským úřadům předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy.
Jde o ·  ohlášení živnosti
·  ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku
·  žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.

Podání lze provést jedním z následujících postupů:

Vyplněním elektronického formuláře – na portálu Hospodářské komory je umístěn příslušný formulář. Tento formulář je třeba vyplnit a odeslat ke kontrole údajů systémem RŽP. Po odeslání klient obdrží číslo tiketu. S tímto tiketem je nutné navštívit jakékoliv pracoviště Czech POINT. Pracovník Czech POINTu dle čísla tiketu načte údaje z klientova podání do systému Czech POINT, které elektronicky odešle na zvolený Živnostenský úřad. Zároveň pracovník Czech POINTu vyplněný formulář vytiskne a odešle ho i v papírové podobě na Živnostenský úřad. Správní poplatek vybíraný pracovištěm Czech POINT (v případě samosprávních úřadu) činí 50,- Kč za přijetí podání (na ostatních kontaktních místech Czech POINT dle ceníku), další poplatek vybírá dle druhu podání – tento poplatek je určen pro Živnostenský úřad, na který je po té místem Czech POINTem zasílán. Změna v RŽP je aktivní časem odeslání elektronicky vyplněného formuláře.

Vyplněním formuláře v listinné podobě – klient přinese vyplněný písemný formulář ohlášení živnosti či změny (buď ho má nebo je možné formulář stáhnout z portálu Hospodářské komory). Listinnou formu podání pracovník Czech POINTu převezme a odešle na zvolený Živnostenský úřad. Správní poplatek vybíraný pracovištěm Czech POINT (v případě samosprávních úřadu) činí 50,- Kč za přijetí podání (na ostatních kontaktních místech Czech POINT dle ceníku), další poplatek vybírá dle druhu podání – tento poplatek je určen pro Živnostenský úřad, na který je po té místem Czech POINTem zasílán. Změna v RŽP je aktivní do 5 pracovních dní.

  Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů – Prostřednictvím kontaktních míst CzechPOINTu je možné získat výpis z tohoto seznamu za účelem prokázání základní a profesní kvalifikace pro veřejnou zakázku. Uchazečům o veřejnou zakázku, kteří jsou v tomto seznamu zapsáni, je výrazně ulehčena možnost získání výpisů k prokázání kvalifikace, což zjednodušuje a zrychluje zpracování nabídek v zadávacím řízení. Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách a je zcela veřejně přístupný. MMR do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili základní a profesní kvalifikační kritéria podle zákona o veřejných zakázkách a doložili je ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.
Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.

Žádost o zřízení datové schránky

při žádosti o zřízení žadatel předloží doklad totožnosti – datová schránka bude zřízena do 3 dnů.

UPOZORNĚNÍ

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušním katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).

Ceny za vyhotovení výpisu

Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další
i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů 100,- Kč 0,- Kč
Výpis z registru řidičů 100,- Kč 50,- Kč
Datová schránka zdarma
Click to listen highlighted text!