Svoz odpadu

Termíny pravidelných svozů směsného odpadu a termíny přistavení kontejnerů na objemný a nebezpečný odpad v roce 2018.

Odpad bude možné vyvézt nebo uložit do kontejneru pouze občanům a majitelům nemovitostí, kteří mají zaplacené poplatky za svoz TKO v plné výši a nemají registrovaný dluh na svém čísle popisném za svoz z minulých let.
V pravidelném svozu bude vyvezena pouze popelnice označená samolepkou, kterou dostane každý kdo uhradí poplatek v plné výši.
Samolepku pro aktuální rok obdržíte na OÚ Hroubovice.
Bezhotovostní platbu zašlete na číslo účtu 4283886339/0800 (Česká spořitelna, a.s.). Do poznámky k platbě uveďte číslo popisné a jméno osoby, za kterou je platba prováděna.

Pravidelný svoz

Objemný a nebezpečný odpad

8.1.2018
22.1.2018
5.2.2018
19.2.2018
5.3.2018
19.3.2018
2.4.2018
16.4.2018
30.4.2018
14.5.2018
28.5.2018
11.6.2018
25.6.2018
9.7.2018
23.7.2018
6.8.2018
20.8.2018
3.9.2018
17.9.2018
1.10.2018
15.10.2018
29.10.2018
12.11.2018
26.11.2018
10.12.2018
24.12.2018
7.1.2019
2. 5. 2018 od 16:00
3. 9. 2018 od 16:00
1. 10. 2018 od 16:00