Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí obce Hroubovice k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020