Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obecně závazná vyhláška obce Hroubovice č. 002/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů