Welcome to Obec Hroubovice   Click to listen highlighted text! Welcome to Obec Hroubovice
Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Autor: u1

Výzva k podání žádosti o byt

Výzva k podání žádosti o byt

Obec Hroubovice zveřejňuje výzvu k podání žádosti o byt.

1. Jedná se o dvě bytové jednotky nacházející se v domě č.p. 149 (tzv. „hájenka“). Nemovitost je zapsaná na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a kat. území Hroubovice.
2. Bytová jednotka označená č.1 a č. 2 – přízemí – jedna obytná místnost s kuchyňským koutem a příslušenstvím, první patro 3. samostatné pokoje a balkon.
Celková podlahová plocha bytové jednotky je 100 m2. Obě bytové jednostky jsou plně podsklepeny.
3. Nájemní smlouva bude uzavřena na období jednoho roku od podpisu smlouvy.
4. Cena základního nájemného je 8.000,00 Kč bez služeb (vodné, stočné, elektřina, plyn)

5. Požadavky:
5.1. peněžní jistota ve výši dvounásobku měsíčního nájmu,
5.3. žadatel ani členové jeho domácnosti nesmí mít vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu nebo bytové jednotce ani je nesmí užívat na základě práva
odpovídacího věcnému břemenu,
5.4. žadatel postupuje při podávání žádosti dle “Směrnice pro přidělování bytů nefinancovaných z dotace
6. Žádost musí být podána na předepsaném formuláři – viz. příloha “Žádost o přidělení obecního bytu“.

Žádosti budou přijímány do 28.6.2021 do 16:00 na Obecním úřadě Hroubovice.

Uveřejněno do dne 29.6. 2021

Napojení na kanalizaci

Dostali jsme se do fáze, kdy je možné se na kanalizaci připojit. Kanalizace je nyní v jednoletém zkušebním provozu. Nyní bude důležité, aby se napojilo v krátké době co nejvíce nemovitostí, aby mohla být prověřena správná funkčnost celého systému.

V případě Vašeho zájmu o připojení je třeba požádat o kontrolní prohlídku ze strany obecního úřadu a společnosti Technické služby obce Hroubovice s.r.o., kterou provede určený technik. Objednání je možné provést na telefonu 774 807 770 u starosty obce. Dojednáte termín prohlídky. Prohlídky budou prováděny na základě dohody. V rámci prohlídky by mělo být prověřeno, zda do kanalizace nejsou svedeny dešťové vody a zda kanalizace neprotéká septikem. Zároveň obdržíte Smlouvu o odvádění, všeobecné obchodní podmínky a dotazník pro stanovení směrného čísla, podle kterého bude vypočteno stočné. Stočné bude stanoveno na základě vyhlášky č.120/2011 Sb.

Cena stočného pro příští rok bude přepočítána dle skutečných nákladů, které v současné době pouze odhadujeme.

Dokumenty potřebné pro připojení:

Click to listen highlighted text!